Sídlo: náměstí T.G. Masaryka 2, Plzeň. IČ: 428 331 75

Regionální centrum SOFIA® CZ bylo založeno dne 1.1.2012 jako coworkingové centrum obchodu, vzdělávání a služeb.

Regionální centrum SOFIA® CZ sdružuje podnikatelky, podnikatele a zástupce veřejného i neziskového sektoru. 

Přidejte se k nám!

Máte odvahu změnit myšlení?     Chcete se podílet na celospolečenských změnách?    

Rozšiřte náš Podnikatelský kruh.

Naší vizí je cesta k prosperitě občanské společnosti, která ctí ekonomické, občanské a duchovní hodnoty člověka. Takto nastavené hodnoty formují konkrétní obchodní aktivity a směrování firmy. Autenticita ekonomicky, občansky a duchovně zdravé společnosti je pak provázena důstojným hmotným zabezpečením člověka.

 

Regional centre SOFIA® CZ was founded on the 1th of January 2012 as a coworking trade, educational and service association.

Our vision is the way to prosperity of civic society which respects economic, civil and spiritual values of man. The values set up in this manner and order form specific business activities and the objectives of the company. The authenticity of such economic, civic and spiritual health society is then accompanied by dignified provision of welfare.

 

 

NAŠE KURZY A SEMINÁŘE

  • Komunikace pro vedoucí pracovníky

  • Typologie osobnosti

  • Prezentační dovednosti před publikem

  • Prezentace produktů a služeb

Lektorka: Ing. Markéta Tlapová

  • 13 let úspěšných lektoských zkušeností ve firmách, státní správě a obchodních společnostech

  • přes 200 odškolených kurzů a seminářů

        

Kontakt SOFIA ČR

 

Danuše Brabcová

danuse.brabcova@volny.cz

+420 606 933 872

NOVĚ NABÍZÍME

PŘÍRODNÍ ENZYMOVOU VÝŽIVU TĚLA

Doplňuje energii do buněk! Účinné proti únavě a vyčerpání. Volejte 606 933 872.

 

PRODEJ DIAGNOST. - TERAPEUT. ZAŘÍZENÍ

Testování vitality organismu dle TČM. Doporučujeme pro poradny celostní medicíny a manažerská pracoviště. Volejte 606 933 872.