Kdo jsme

Jsme podnikatelé, zástupci veřejného a neziskového sektoru, zavádějící v ČR franšízu a metodiku modelu tzv. SVOBODNÉ FIRMY. Sobodná firma není jeden konkrétní podnik, ale způsob firemního uspořádání a přechod podnikání do procesu nové reality.

"Svobodná firma nevzniká tak, že zahrne lidi odměnami, instaluje do firmy houpací sítě nebo pingpongové stoly. Svobodu definují lidé, kteří ve firmě pracují a vytvářejí si svůj systém, svou vlastní kulturu, ve které se cítí dobře a podávají výkony." (Zelený, M., Košťuriak, J. To vám byl divný svět..., s. 117)

Regionální centrum SOFIA® CZ představuje typ svobodné firmy, regionálního podnikatelského subjektu, který vychází z potřeby reakce na měnící se paradigma v hospodářské a společenské oblasti.

Regionální centrum SOFIA® CZ se zaměřuje na rozvoj regionálního podnikání s jasně definovaným cílem podpory lokální ekonomiky a funkčních mechanismů participativní veřejné správy.