Platforma kardinála J. Berana

PLATFORMA KARDINÁLA J. BERANA je občanská aktivita, založena 1.3.2013 v Plzni, podporující proces politických, ekonomických a kulturně - duchovních změn v České republice.

Josef kardinál Beran - vězeň svědomí,
 po zvolení pražským arcibiskupem v r. 1946 ve svém 1. veřejném rozhlasovém projevu na otázku "Co chybí českému národu?" odpověděl "Charaktery..."

Nacházíme se v době změn. Současně nastavený politický, hospodářský a sociální systém je nadále neudržitelný.

Mnoho občanů ČR chce změnu. Málokdo je ale ochoten pochopit skutečnou podstatu změny - provést základ změny v sobě samém, tj. ZE SEBE.

Mít odvahu konfrontovat sám sebe, své svědomí, své myšlení a své činy.

Není-li splněna tato podmínka změny myšlení jednotlivce, k žádné změně nedojde.

Společnost bude nadále posouvána k totalitě primitivního, úzce materialistického myšlení, které je zbavené jakékoliv noblesy a svobody Ducha.

Nikdy nekončící hra mocných na princip OBĚT - VINÍK je nejlepší podhoubí pro nástup
další poroby národa.

Změna společenského systému je nevyhnutelná. Je součástí evoluce lidstva. Každá
společnost, která se octne v bodu svého "zlomu", si samovolně naplánuje rozpad. Aby mohlo být "složeno" něco nového a smysluplnějšího. Toto je i fáze vývoje ČR a je součástí
mravní obrody národa.

A tak základní otázka "Proč je na světě tolik zla?" nevychází z principu rozdělení
na MY a ONI, ale je mířena na každého z nás: "Co JÁ s tím udělám, jak JÁ se postavím zlu?"
- vlastní aktivitou změny NEBO bojem a tlakem, který vyvolá další protitlak?
- přijmu proces změn NEBO budu trvat na iluzorním Ráji světa?
- najdu odvahu přispět svým tvůrčím názorem a rozhodnutím k procesu změny NEBO
budu dál prezentovat a podporovat zbytečné fráze o tzv. hospodářské krizi.

PLATFORMA KARDINÁLA J. BERANA je společnou základnou pro všechny,
kteří se hlásí k vlastní zodpovědnosti za svobodu
svědomí národa.