Profil svobodné firmy

Jaké jsou svobodné firmy?

"Tyto firmy přestaly do velké míry rozhodovat za zaměstnance... Mezi takovéto firmy patří například společnosti Zapos, Semco, Harley Davidson, Ideo, Google... Svoboda znamená rychlost a rychlost znamená přežití. Alespoň v novém světě podnikání, který vzniká."
  • decentralizace, práce v autonomních týmech nebo sítích
  • spolupodnikatelé, kteří si úkoly a cíle definují sami a tím i výši své odměny
  • motivace prostřednictvím hledání smyslu při dosahování společné vize
  • pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí dobře - např. zařízení připomínající domov, čítárna knih, meditační místnost apod.
  • obsah práce si v mnohém definuje pracovník sám a také si sám v podniku hledá vhodnou pozici, pracovní doba neexistuje, pokud to práce umožňuje, může se pracovat doma a na jiných místech."
 (Zelený, M., Košťuriak, J. To vám byl divný svět. Praha: 2012, s. 116 - 117)